Gjendja fillestare e njeriut

Gjendja fillestare e njeriut Kur ne flasim për gjendjen fillestare të njeriut, ne nënkuptojmë gjendjen e parë shpirtërore dhe morale të njeriut të parë para se ai të mos i bindej urdhrit të Perëndisë dhe…

Origjina e shpirtit të njeriut

Origjina e Shpirtit të Njeriut Nga ajo çfarë kemi thënë deri tani, ne të gjithë e kuptojmë prej nga vjen trupi i njeriut. Një trup lind tjetrin. Trupi i fëmijës (material dhe trupor) trashëgohet nga…

1. Përbërja e njeriut 2. Njeriu i parë…

Përbërja e njeriut Njeriu përbëhet nga dy elementë: trupi dhe shpirti. Trupi është prej kësaj bote, material, dhe i nënshtruar ndaj prishjes, dhe si rrjedhojë i vdekshëm. Shpirti është frymor dhe jeta e tij nuk…

Krijimi i Njeriut

Krijimi i Njeriut 1. Rreth krijimit të njeriut në përgjithësi Si përmbushje e krijimit të Perëndisë dhe në qendër të tij, si një urë lidhëse që lidh botën materiale me atë shpirtërore, qëndron njeriu. Njeriu…