/Kronika e ditës – “Ngjallja e Llazarit”. Kisha “Ungjillëzimit”, Tiranë

Kronika e ditës – “Ngjallja e Llazarit”. Kisha “Ungjillëzimit”, Tiranë

Kronika e ditës – “Ngjallja e Llazarit”. Kisha “Ungjillëzimit”, Tiranë Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo Video: Jorgo Kobuzi 27/04/2024