Intervistë e Radio Ngjallja me At Petro Halilin…

https://youtu.be/Aw2ELQQ-1uQ INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME AT PETRO HALILIN MBI PRINDËRIMIN, PËRKUJDESJA NDAJ PRINDËRVE, FAMILJA NË RREZIK, TENDENCA PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMEVE ATË DHE NËNË DHE PËRPJEKJA E KISHËS PËR TË MBROJTUR FAMILJEN. INTERVISTË E…

Kisha e Shën Athanasit në Elbasan – At…

https://youtu.be/V-lbQpvoxrc INTERVISTA E DITËS KISHA E SHËN ATHANASIT NË ELBASAN Bashkëbisedim me At Petron për historinë, rindërtimin e kësaj kishe dhe jetën kishtare të besimtarëve. Intervistoi Aleksandër Dimroçi, Elbasan, 18 Janar 2023