/“Nëse zgjedhim Krishtin si Shpëtimtarin tonë do të kemi edhe ne shenjat e fitores” Hirësi Nikolla

“Nëse zgjedhim Krishtin si Shpëtimtarin tonë do të kemi edhe ne shenjat e fitores” Hirësi Nikolla

Predikim në të Dielën e Dafinave në katedralen e Shën Gjergjit, Fier. 28 Prill 2024 Video A. Dimroçi