/Parapërgatitjet e Javës së Madhe në Mitropolinë e Elbasanit- Intervistë me Atë Petro Halilin

Parapërgatitjet e Javës së Madhe në Mitropolinë e Elbasanit- Intervistë me Atë Petro Halilin

PARAPËRGATITJET E JAVËS SË MADHE DHE TË SHENJTË NË MITROPOLINË E HIRSHME TË ELBASANIT – INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME KLERIKUN E ENORISË SË “SHËN ATHANASIT” NË ELBASAN ATË PETRO HALILI 26 PRILL 2024