Jeta dhe Vepra e Shën Efthimit të Madh…

https://youtu.be/AnW8vDS7X1k OSHËNAR EFTHIMI I MADH - Ashtu si shën Andoni për Egjiptin, disa vite më vonë, ati ynë i shenjtë, Efthimi, ishte themeluesi dhe ati i madh i lëvizjes monakale që do të mbushte shkretëtirën…

Zoti Krisht ka lindur në datën 25 Dhjetor

Argumenta në bazë të Shkrimit të Shenjtë dhe Etërve të Kishës - Shën Klementit, Shën Ipolitit dhe Shën Theofilit *Përgatiti: Atë Grigor Pelushi dhe Ana Bërbati. Realizimi Aleksandër Dimroçi, Himnet nga Kori Bizantin i Psaltëve…