Misteri i Efqelisë – Intervistë me z. Miron…

https://youtu.be/967J-f5cgBk?si=5x3TFoXkWH_p9kII Misteri i Efqelisë Përse kryhet ky mister? Kush mund të marrë pjesë? Kushtet për të marrë pjesë në këtë mister. Intervistë me z. Miron Çako, përgjegjës i Zyrës së Katekizmit të KOASh, për Radio…