/Intervistë e radio “Ngjallja” me Përgjegjësen e Departamentit të Financë – Kontabilitet të Kolegjit Universitar “Logos” Pr.Dr Lindita Lati

Intervistë e radio “Ngjallja” me Përgjegjësen e Departamentit të Financë – Kontabilitet të Kolegjit Universitar “Logos” Pr.Dr Lindita Lati