/E Hëna e Madhe – Josifi i Dhiatës së Vjetër (e Dhëndrit I)

E Hëna e Madhe – Josifi i Dhiatës së Vjetër (e Dhëndrit I)