Kremtimi i Shën Gjergj Trofeprurësit.

Krishti u Ngjall! Kremtimi i Shën Gjergj Trofeprurësit. U kremtua me madhështi e kremtja e Shën Gjergj Trofeprurësit, në katedralen që mban emrin e tij në Fier. Besimtarët ndoqën shërbesën e Mëngjesores dhe "Liturgjinë Hyjnore"…