Zoti pret, që me lirinë tonë, të kthehemi…

Një nga pjesët më të bukura të Shkrimit të Shenjtë, të dashur besimtarë, është paravolia, që dëgjuam në ungjillin e sotëm. "Djali Plangprishës". Në këtë pjesë kemi të përmbledhur tragjedinë njerëzore, tragjedinë e njeriut, që…