Çfarë ndodhi me dy kryqet e kusarëve që…

Ҫfarë mund të themi për kryqet e dy kusarëve që u kryqëzuan së bashku me Krishtin? Sipas historianëve të krishterë të kohërave të hershme, kryqet e dy kusarëve u zbuluan në të njëjtën kohë bashkë…