/Lartësimi i Kryqit të Nderuar – Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë

Lartësimi i Kryqit të Nderuar – Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë