/Lartësimi i Kryqit të Nderuar – At Mihal Lara

Lartësimi i Kryqit të Nderuar – At Mihal Lara