“Të përvetësosh shpëtimin”

Të përvetësosh shpëtimin “Të përvetësosh shpëtimin” do të thotë pranimi me gjithë shpirt dhe me mirënjohje të thellë, të veprës shpëtimtare të Krishtit nga mëkatari që ai realisht të mund të shpëtohet. Por le ta…

Jisu Krishti, Shpëtimtari i njeriut të rënë

1- Jisu Krishti, Shpëtimtari i njeriut të rënë: Njeriu i parë nëpërmjet shkeljes së urdhëresës së Perëndisë ra në mëkat dhe u ndëshkua nga Perëndia për apostazinë e tij. Ai e përzuri atë nga Parajsa…

FILLIMI I INDIKTIT 1 SHTATOR (Luka. 4:16-22)

FILLIMI I INDIKTIT 1 SHTATOR (Luka. 4:16-22) MITROPOLIA E SHENJTË E BERATIT·SATURDAY, 31 AUGUST 2019·6 MINUTA «Edhe Jisui erdhi në Nazaret, atje ku ishte rritur» (v.16) Kuptimi i së kremtes Sot më 1shtator, Kisha kremton…