/Lartësimi i Kryqit të Nderuar – Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni

Lartësimi i Kryqit të Nderuar – Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni