E Diela e Miroprurëseve (Vep. 6:1-7) – Burra…

https://youtu.be/pqnCTbC_t10  E DIELA E MIROPRURËSEVE (Vep. 6:1-7) BURRA TË MBUSHUR ME FRYMË “Mendohuni pra, o vëllezër, e zgjidhni prej jush shtatë burra me dëshmi të mirë e të mbushur me Shpirt të Shenjtë e me…

E diela e Thomait – Mrekulli atëherë dhe…

“Me anën e duarve të Apostujve bëheshin shumë shenja e çudira në mes të popullit” (v.12) https://youtu.be/Xmbk1NbuDBQ I Dikur, duke mësuar judenjtë, Zoti, u thoshte: “Ai që më beson mua, do të bëjë edhe ai…