/THEOFAN POPA – JA SESI SHPËTOI PASURITË FETARE NGA SHKATËRRIMI ATEIST?

THEOFAN POPA – JA SESI SHPËTOI PASURITË FETARE NGA SHKATËRRIMI ATEIST?

THEOFAN POPA JA SESI SHPËTOI PASURITË FETARE NGA SHKATËRRIMI ATEIST? PERSONALITETI I MADH INTELEKTUAL DHE SHPIRTËROR DOKUMENTAR I Radio “Ngjallja” SHKURT 2023