/E Diela IV Kreshmëve (Shën Joani i Shkallës) – Predikim i mbajtur nga Atë Ilia Mazniku.

E Diela IV Kreshmëve (Shën Joani i Shkallës) – Predikim i mbajtur nga Atë Ilia Mazniku.