/Kuadri ligjor dhe lejet ndërtimore të autoriteteve osmane për objektet e kultit orthodhoks

Kuadri ligjor dhe lejet ndërtimore të autoriteteve osmane për objektet e kultit orthodhoks

Kuadri ligjor dhe lejet ndërtimore të autoriteteve osmane për objektet e kultit orthodhoks gjatë shekujve XVIII-XIX – Nga z. Andi Rrëmbeci, profesor në departamentin e Historisë në Universitetin e Tiranës