/Fjala e mbajtur nga Z. Theodhor Peci në Akademinë e Shkencave në aktivitetin për Shën Joan Kukuzelin, organizuar më 1 Tetor 2021

Fjala e mbajtur nga Z. Theodhor Peci në Akademinë e Shkencave në aktivitetin për Shën Joan Kukuzelin, organizuar më 1 Tetor 2021