/Nga errësira në dritë – Kirurgu që u bë Murg

Nga errësira në dritë – Kirurgu që u bë Murg

Intervistë e Radios Ngjallja me Atë Sofronin Bisedë e zhvilluar nga Atë Grigor Pelushi Manastiri Pantokrator, Aleksandri – Rumani Kamera – Aleksandër Dimroçi Montazhi – Antonio Poshnjari Prodhim i Radios Ngjallja Mars 2024