/Manastiri i Zvërnecit Kisha “Fjetja e Shën Marisë” – Udhëtim nëpër Kishat e Hershme të Shqipërisë

Manastiri i Zvërnecit Kisha “Fjetja e Shën Marisë” – Udhëtim nëpër Kishat e Hershme të Shqipërisë

UDHËTIM NËPËR KISHAT E HERSHME TË SHQIPËRISË Manastiri i Zvërnecit – Kisha “Fjetja e Shën Marisë” Të ftuar: Aleksandër Meksi – Studiues dhe restaurator i monumenteve të arkitekturës mesjetare dhe fetare në Shqipëri Ilirjan Gjika – Historian Realizuan: Aleksandër Dimroçi – Kamera Antonio Poshnjari – Montazh Radio Ngjallja Zvërnec, 2021