/Familja në këndvështrimin e Krishterë Orthodhoks – Intervistë e Radio Ngjallja me Atë Emiljano Lito

Familja në këndvështrimin e Krishterë Orthodhoks – Intervistë e Radio Ngjallja me Atë Emiljano Lito

Familja në këndvështrimin e Krishterë Orthodhoks – Qëndrueshmëria e përjetshme e Martesës nëpërmjet Misterit të Kurorëzimit në Kishë. Intervistë e Radio Ngjallja me Atë Emiljano Lito