/Kuptimi i të Dielës së Shën Grigor Pallamait – E Diela e dytë e Kreshmës, nga teologu Dhimitër Qosja

Kuptimi i të Dielës së Shën Grigor Pallamait – E Diela e dytë e Kreshmës, nga teologu Dhimitër Qosja

Intervistoi Aleksandër Dimroçi Mars 2024