/Sotir Bambulla një ndër nismëtarët e parë të hapjes së Kishave mbas rënies së komunizmit.

Sotir Bambulla një ndër nismëtarët e parë të hapjes së Kishave mbas rënies së komunizmit.

Sotir Bambulla një ndër nismëtarët e parë të hapjes së Kishave mbas rënies së komunizmit. Intervistë me z.Themistokli Bambulla Kisha e “Fjetjes së Shën Marisë Boboshticë”. Korrik 2023