/Misteri i Efqelisë – E Mërkura e Madhe – Foto nga Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë

Misteri i Efqelisë – E Mërkura e Madhe – Foto nga Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë