/Momente nga Shërbesa e Pësimeve të Shenjta në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” Tiranë.

Momente nga Shërbesa e Pësimeve të Shenjta në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” Tiranë.

Momente nga Shërbesa e Pësimeve të Shenjta në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” Tiranë.
Shërbesa u kryesua nga Episkop Asti me pjesëmarrjen e klerikëve dhe besimtarëve të shumtë. U lexuan 12 pasazhe nga Ungjijtë e Dhiatës së Re dhe nën tingujt e muzikës bizantine besimtarët përjetuan ngjarjet e mëdha shpëtimprurëse për botën.