/E MËRKURA E MADHE – Lyerja e këmbëve të Krishtit (Efqeli – Bekimi i Vajit)

E MËRKURA E MADHE – Lyerja e këmbëve të Krishtit (Efqeli – Bekimi i Vajit)