/Përfundon restaurimi i Kishës së Shën Nikollës nē Shelcan, Elbasan 13 Shkurt 2024

Përfundon restaurimi i Kishës së Shën Nikollës nē Shelcan, Elbasan 13 Shkurt 2024

Kronika e dites per radio “Ngjallja” nga Aleksander Dimroci