Mbi të Kremten e Lindjes së Hyjlindëses Mari…

https://youtu.be/4fq2wfLXi-Q Mbi të Kremten e Lindjes së Hyjlindëses Mari Manastiri “Lindja e Hyjlindëses Mari”, Ardenicë 08 Shtator 2022 -  Intervistë me Kryetaren e Bashkisë Lushnje znj.Eriselda Sefa Deputetin e zonës,  z. Bujar Çela,  Klerikë dhe…