/Le të mos kemi frikë të pohojmë besimin tonë-Fjala e Hirësi Nikollës në të Kremten e shën Dhimitrit.

Le të mos kemi frikë të pohojmë besimin tonë-Fjala e Hirësi Nikollës në të Kremten e shën Dhimitrit.

Le të mos kemi frikë të pohojmë Besimin Tonë – Fjala e Mitropolitit Hirësi Nikollës në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Kremten e shën Dhimitrit.