/Momente nga Kremtimi i Festës Shën Gjergjit në Katedralen e Shën Gjergjit, Fier

Momente nga Kremtimi i Festës Shën Gjergjit në Katedralen e Shën Gjergjit, Fier

 Momente nga Kremtimi i Festës Shën Gjergjit në Katedralen e Shën Gjergjit, Fier 23/4/2023!
Në këtë të Kremte shprehim mirënjohjen dhe falenderimin tonë për të gjithë ata që kan ndihmuar edhe ndihmojnë në shërbesën e Kishës!
Perëndia i bekoftë për të gjitha!