/Fjala e Mitropolitit të Fierit Hirësi Nikollës me rastin e të Kremtes të Profetit të Shenjtë Ilia

Fjala e Mitropolitit të Fierit Hirësi Nikollës me rastin e të Kremtes të Profetit të Shenjtë Ilia

Fjala e Mitropolitit të Apollonisë dhe Fierit Hirësi Nikollës me rastin e të Kremtes të Profetit të Shenjtë Ilia Kisha e Profetit Ilia, Shtyllas – Fier 20 Korrik 2023 Video-montazh: Jorgo Kobuzi