/Momente nga kremtimi i “Fjetjes së Hyjlindëses Mari”, në Apolloni, Fier

Momente nga kremtimi i “Fjetjes së Hyjlindëses Mari”, në Apolloni, Fier

Gëzuar festën e Hyjlindëses!
Momente nga kremtimi i “Fjetjes së Hyjlindëses Mari”, në Apolloni, Fier, 15/8/2023!
Nëna e Zotit qoftë mbrojtjëse dhe ndihmëse e jetës tonë!