Zoti Krisht ka lindur në datën 25 Dhjetor

Argumenta në bazë të Shkrimit të Shenjtë dhe Etërve të Kishës - Shën Klementit, Shën Ipolitit dhe Shën Theofilit *Përgatiti: Atë Grigor Pelushi dhe Ana Bërbati. Realizimi Aleksandër Dimroçi, Himnet nga Kori Bizantin i Psaltëve…