/INTERVISTA E DITES I FTUAR: PETRIKA TRAKO, TEMA: 75-VJETORI I THEMELIMIT TE LICEUT ARTISTIK JORDAN MISJA.

INTERVISTA E DITES I FTUAR: PETRIKA TRAKO, TEMA: 75-VJETORI I THEMELIMIT TE LICEUT ARTISTIK JORDAN MISJA.

MALERIALI I PERGATITUR NGA: PETRIKA TRAKO & MARISA TRAKO