/Zoti Krisht ka lindur në datën 25 Dhjetor

Zoti Krisht ka lindur në datën 25 Dhjetor

Argumenta në bazë të Shkrimit të Shenjtë dhe Etërve të Kishës – Shën Klementit, Shën Ipolitit dhe Shën Theofilit *Përgatiti: Atë Grigor Pelushi dhe Ana Bërbati. Realizimi Aleksandër Dimroçi, Himnet nga Kori Bizantin i Psaltëve nën drejtimin e Theodhor Pecit, rregjistrimet në Katedralen Orthodhokse “Ngjallja e Krishtit” Tiranë KRISHTLINDJE 2021.