/Kush është Foti (Fatmir) Cici – Mashtrimet e Klerikut të zhveshur!

Kush është Foti (Fatmir) Cici – Mashtrimet e Klerikut të zhveshur!

INFORMACION BAZUAR MBI DOKUMENTA DHE FAKTE AUTENTIKE PËR TË GJITHË ATA QË DUAN TË MËSOJNË TË VËRTETAT RRETH TIJ, DHJETOR 2021