/TE NJOHIM KISHAT E VENDIT TONE Kisha e Shën Athanasit, Selenicë Me mësuesin dhe intelektualin z. Kozma Mitro Historia e mrekullisë së ndërtimit të Kishës së Shën Athanasit dhe rindërtimi i saj nga kleriku i enorisë Atë Spiro Bulika dhe populli besimtarë orthodhoks dhe jo vetëm. *PRODHIM I RADIO NGJALLJA* Realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi Tetor 2020

TE NJOHIM KISHAT E VENDIT TONE Kisha e Shën Athanasit, Selenicë Me mësuesin dhe intelektualin z. Kozma Mitro Historia e mrekullisë së ndërtimit të Kishës së Shën Athanasit dhe rindërtimi i saj nga kleriku i enorisë Atë Spiro Bulika dhe populli besimtarë orthodhoks dhe jo vetëm. *PRODHIM I RADIO NGJALLJA* Realizimi audio-viziv dhe montazhi: Aleksandër Dimroçi Tetor 2020