/Prezantimi i Kolegjit Universitar “Logos” – në Radio “Ngjallja” – PhD Georgios Gaitanos

Prezantimi i Kolegjit Universitar “Logos” – në Radio “Ngjallja” – PhD Georgios Gaitanos

PhD Georgios Gaitanos DREJTUES I DEPARTAMENTIT TË TEOLOGJISË DHE KULTURËS