/Prezantimi i Kolegjit Universitar “Logos” – në Radio “Ngjallja” – Dr. Emira Spahaj, drejtuese e Departamentit të Menaxhimit në Kolegji Universitar “LOGOS”

Prezantimi i Kolegjit Universitar “Logos” – në Radio “Ngjallja” – Dr. Emira Spahaj, drejtuese e Departamentit të Menaxhimit në Kolegji Universitar “LOGOS”