/Ceremonia e Diplomimit të Kolegjit Universitar “Logos”

Ceremonia e Diplomimit të Kolegjit Universitar “Logos”

CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË KOLEGJIT UNIVERSITAR “LOGOS” – 24 Qershor 2023 Video: Anastas Moçi & Jorgo Kobuzi Video Montazh: Jorgo Kobuzi Ndihmoi në rregjistrim Audio: Kozma Mihali