/Investimet e shumta që po bëhen në Kishën e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses Mari” në qytetin e Këlcyrës

Investimet e shumta që po bëhen në Kishën e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses Mari” në qytetin e Këlcyrës

Investimet e shumta që po bëhen në Kishën e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses Mari” në qytetin e Këlcyrës dhe thirrja për solidarizim Intervistë e Radio Ngjallja me klerikun përgjegjës të kësaj kishe Atë Emiliano Lito. Gusht 2023 Video Montazh: Lajers Moçi, Video Dron: Jorgo Kobuzi