/Prezantimi i Kolegjit Universitar “Logos” në Radio “Ngjallja” – Intervistë me Pr. Dr. Ilia Ninka, Rektor i Ku “Logos”

Prezantimi i Kolegjit Universitar “Logos” në Radio “Ngjallja” – Intervistë me Pr. Dr. Ilia Ninka, Rektor i Ku “Logos”