/Potencialet dhe vlerat për turizmin – Elvis Kotherja, Drejtor Menaxhimi, Elite Travel Grup

Potencialet dhe vlerat për turizmin – Elvis Kotherja, Drejtor Menaxhimi, Elite Travel Grup

JAVA E TURIZMIT RELIGJIOZ KOLEGJI UNIVERSITAR LOGOS Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës i KU “LOGOS” Potencialet dhe vlerat për turizmin – Elvis Kotherja, Drejtor Menaxhimi, Elite Travel Grup 25 Shkurt 2023