/Nënshkrimi i Akteve të Dhurimit të Lipsaneve të Shën Joan Vladimirit Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Drejtori i Muzeut Kombëtar z. Dorian Koçi 12 Prill 2021

Nënshkrimi i Akteve të Dhurimit të Lipsaneve të Shën Joan Vladimirit Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Drejtori i Muzeut Kombëtar z. Dorian Koçi 12 Prill 2021