/Litania e Ikonës së Shën Vlashit. Manastiri i Shën Vlashit, Durrës

Litania e Ikonës së Shën Vlashit. Manastiri i Shën Vlashit, Durrës

Litania e Ikonës së Shën Vlashit. Manastiri i Shën Vlashit, Durrës 11 Shkurt 2024