/Panair Festiv në Skitin e Miroprurëseve pranë Manastirit të Hirshëm të “Shën Vlashit” në Durrës

Panair Festiv në Skitin e Miroprurëseve pranë Manastirit të Hirshëm të “Shën Vlashit” në Durrës

Panair Festiv në Skitin e Miroprurëseve pranë Manastirit të Hirshëm të “Shën Vlashit” në Durrës Kronike nga Shërbesat e Mbrëmjes Me pjesmarrjen e Mitropolitit të Fierit Hirësi Nikolla, Arkimandrit Anastas Mamaj dhe klerikë të Kryepiskopatës