/Jeta e Hierodëshmorit Shën Elefter – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati Lexon – Arkimandrit Anastas Mamaj kisha e “Shën Theodhorëve” Vlorë 15 Dhjetor 2021

Jeta e Hierodëshmorit Shën Elefter – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati Lexon – Arkimandrit Anastas Mamaj kisha e “Shën Theodhorëve” Vlorë 15 Dhjetor 2021