/22 Dhjetor 1991-22 Dhjetor 2021. 30 vjetori i celebrimit të Liturgjisë së parë Hyjnore pas hapjes së Institucioneve Fetare në Shqipëri. Në Kishën Shën Athanasi në Selenicë nga kleriku atë Kozma Qirjo.(Papa Kozmai i Bestrovës,më pas Hirësi Kozmai i Apollonisë).

22 Dhjetor 1991-22 Dhjetor 2021. 30 vjetori i celebrimit të Liturgjisë së parë Hyjnore pas hapjes së Institucioneve Fetare në Shqipëri. Në Kishën Shën Athanasi në Selenicë nga kleriku atë Kozma Qirjo.(Papa Kozmai i Bestrovës,më pas Hirësi Kozmai i Apollonisë).