/KRONIKA E DITES Kremtimi i Shën Vlashit 11.2.2023

KRONIKA E DITES Kremtimi i Shën Vlashit 11.2.2023

KREMTOHET ME PANAIR KUJTIMI I HIERODESHMORIT TE SHENJTE, VLASH KRONIKA E DITES nga Aleksandër Dimroçi